Page 1

Er e-sigaretter et godt hjelpemiddel for røykeslutt?

Slik folkets interesse har blitt rundt e-sigaretter, så er det eviglange muligheter. For mange har det blitt nærmest en hobby. De oppdaterer seg kanskje på mange nye produkt som kommer på markedet. Hvis man tar for seg hvert enkelt produkt. Dersom man har en mod (batteri), så kan man jo tenke seg til hvor mange forskjellige typer, fargemuligheter og størrelser det kan være. På hver mod passer det kanskje 20 forskjellige tanker, og kanskje alt fra 5 til 10 typer forskjellige styrker (ohm) og størrelser på fordamperhodene. Det er disse som er forbruksvare. Mange er med i diverse grupper i sosiale medier, hvor man diskuterer de forskjellige produktene, erfaringer og meninger man måtte ha, og som de vil dele med andre.

Noen bruker e sigaretter til å trappe ned på tobakk bruken.

Noen slutter med tobakk så snart de går over til e sigaretter.

Og noen bruker e sigaretter som et mellom ledd eller en midlertidig nedtrapping for å bli helt fri fra tobakk og på sikt, e sigaretter.

Noen av brukerne har vært avhengige av tobakk i en mannsalder, og har pådratt seg alvorlige sykdommer og helseplager, som for eksempel kols, slag og hjerteproblemer.

Mange av disse opplever store helsegevinster i overgangen fra tobakk til e sigaretter. Vi mottar mange gode tilbakemeldinger, både på effekten den gir, men også produktene vi selger. Mange damper også for kosen sin skyld. Mange mener at bare det å ha noe i hånda for å erstatte sigarettene, hjelper veldig på stresset/jaget etter å få litt nikotin. At det faktisk ligger mye psykisk bak avhengigheten. Det å fortsatt ha noe å kose seg med, som fortsatt ryker (damper), uten noen form for helserisiko, er mye motivasjon til å opprettholde avstand til tobakk.

Men det er også de som koser seg vel så mye bare med smaken. Noen føler de trenger tobakkssmak for å avvikle tobakssmaken med helseskader man får gjennom tobakk.

Det er også de som snur helt på flisen, og tar totalt avstand fra alt som har med tobakk å gjøre, og går over til søte og fruktige smaker. Man velger selv om man vil blande nikotin i smakene, for å tilfredsstille den formen de har for den avhengigheten. Det er tross alt ikke nikotin som er skadelig, men alt det andre som tobakken fører med seg, som tjære og gasser osv.

Jeg vil ikke gå så langt som å si at damp er sunt. Men sammenlignet med tobakk, så vil jeg i aller høyeste grad si at dette er en positiv og god erstatter.

Man ser stadig færre som står med sigaretten og hutrer og fryser på røykeplassene i det offentlige, eller de som er så ”avhengige” at de tar frem tobakkspakken og lighteren så snart de kommer ut i frisk luft. Det kan virke som om å røyke har blitt mer tabu belagt, og kanskje nesten litt flaut. Jeg har inntrykk av veldig mange ønsker å slutte, men kanskje unnskylder seg litt med at ”jeg har røkt i så mange år, at en sigarett fra eller til spiller liten rolle.

Jeg skulle så gjerne ønske at vi alle utfordret oss selv, til å gjøre en så enkel ting, som å bytte ”redskap” til damping,  til gjengjeld for en så stor fordel og utgangspunkt man gir oss selv, og livet generelt.